Ghế sofa hình thú bọc PVC

KHUNG LONG 2-F

Ghế sofa hình thú bọc PVC

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế hình thình thú ngộ nghĩnh

KHUNG LONG-F

Ghế hình thình thú ngộ nghĩnh

Giá: 950.000 VNĐ

 

Ghế hình thú trang trí phòng

CHOCON 2-F

Ghế hình thú trang trí phòng

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế đôn ngộ nghĩnh cho bé

CHOCON-F

Ghế đôn ngộ nghĩnh cho bé

Giá: 950.000 VNĐ

 

Ghế đôn thú voi con có hộc

VOICON 2-F

Ghế đôn thú voi con có hộc

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế đôn hình thú có hộc HCM

CUUCON 2-F

Ghế đôn hình thú có hộc HCM

Giá: 1.150.000 VNĐ

 

Ghế đôn hình thú bọc vải

HUOUCAO-F

Ghế đôn hình thú bọc vải

Giá: 2.450.000 VNĐ

 

Ghế đôn thú cưng hiện đại

CUUCON-F

Ghế đôn thú cưng hiện đại

Giá: 950.000 VNĐ

 

Ghế sofa hình thú bọc PVC

KHUNG LONG 2-F

Ghế sofa hình thú bọc PVC

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: Khung gỗ, bọc vải, chân gỗ tự nhiên

Kích thước (D*R*C): H350mm

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế hình thình thú ngộ nghĩnh

KHUNG LONG-F

Ghế hình thình thú ngộ nghĩnh

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: Khung gỗ, bọc vải, chân gỗ tự nhiên

Kích thước (D*R*C): H350

Giá: 950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế hình thú trang trí phòng

CHOCON 2-F

Ghế hình thú trang trí phòng

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: Khung gỗ, bọc vải, chân gỗ tự nhiên

Kích thước (D*R*C): H350

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế đôn ngộ nghĩnh cho bé

CHOCON-F

Ghế đôn ngộ nghĩnh cho bé

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: Khung gỗ, bọc vải, chân gỗ tự nhiên

Kích thước (D*R*C): H350

Giá: 950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế đôn thú voi con có hộc

VOICON 2-F

Ghế đôn thú voi con có hộc

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: khung gỗ, bọc vải, chân gỗ tự nhiên

Kích thước (D*R*C): 650*320*H350

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế đôn hình thú có hộc HCM

CUUCON 2-F

Ghế đôn hình thú có hộc HCM

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: Khung chân gỗ, thân bọc vải

Kích thước (D*R*C): 650*320*350mm

Giá: 1.150.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế đôn hình thú bọc vải

HUOUCAO-F

Ghế đôn hình thú bọc vải

Màu sắc: Nâu, xám, xanh

Chất liệu: khung gỗ bọc vải: Nâu, xám, xanh.

Kích thước (D*R*C): 320*470/1250mm

Giá: 2.450.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Ghế đôn thú cưng hiện đại

CUUCON-F

Ghế đôn thú cưng hiện đại

Màu sắc: Nâu, xám, kem

Chất liệu: khung gỗ, bọc vải Nâu/xám/kem. Chân gỗ tự nhiên.

Kích thước (D*R*C): 650*320*H350

Giá: 950.000 VNĐ (giá chưa VAT)

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT FURNI